WhatsApp sẽ dừng hoạt động trên các điện thoại sau vào 01/2018

whats
0

Ứng dụng nhắn tin WhatsApp sẽ không còn hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Windows Phone và Blackberry sau ngày 31 tháng 12 năm 2017. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ứng dụng này cũng sẽ dừng hoạt động trên các hệ điều hành Blackberry OS, Blackberry 10 và Windows Phone 8.0.

WhatsApp đã đưa ra quyết định này bởi vì họ không muốn hỗ trợ ứng dụng trên những nền tảng đã không còn được nhà phát triển cập nhật nữa.

WhatsApp đưa ra thông báo trên trang hỗ trợ như sau: “Những hệ điều hành đó không còn đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu phát triển phần mềm sắp tới của WhatsApp. Nếu bạn đang sử dụng những hệ điều hành bên trên, chúng tôi gợi ý bạn nên cập nhật lại hệ điều hành OS mới nhất hoặc sử dụng điện thoại sử dụng HĐH Android 4.0 trở lên, Iphone với HĐH iOS 7 trở lên, hoặc Windows Phone 8.1 trở lên để có thể sử dụng WhatsApp.”

Tuy nhiên, trên trang Facebook của WhatsApp lại đưa ra thông báo mới nói rằng các điện thoại sử dụng HĐH Nokia S40 sẽ vẫn được cho phép sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, và HĐH Android 2.3.7 vẫn sẽ được sử dụng đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2020.

WhatsApp đã từng thông báo rằng họ sẽ ngưng hỗ trợ các hệ điều hành cũ. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không bị mất tài khoản cá nhân, nhưng họ sẽ không nhận được những bản cập nhật mới về bảo mật và tính năng trong tương lai.

Related Blogs

Leave us a comment