Packages

Price and Plans

Power CV pack

$0.00 only

Your Resume for Job Pack is the most useful tool for introducing yourself to a potential company. You can use your resume or CV to respond to an advertised job vacancy.or more...

Access to 10 Resumes 10 Days Duration

1000 CV Pack

$49.00 only

Your Resume for Job Pack is the most useful tool for introducing yourself to a potential company. You can use your resume or CV to respond to an advertised job vacancy.or more...

Access to 25 Resumes 5 Days Duration

Super CV Pack

$99.00 only

Your Resume for Job Pack is the most useful tool for introducing yourself to a potential company. You can use your resume or CV to respond to an advertised job vacancy.or more...

Access to 50 Resumes 10 Days Duration

Unlimited CV Pack

$199.00 only

Your Resume for Job Pack is the most useful tool for introducing yourself to a potential company. You can use your resume or CV to respond to an advertised job vacancy.or more...

Access to 200 Resumes 30 Days Duration
$13030 Days

Gói Cơ Bản

 • Single Submission
 • 30 days duration
 • 3.000.000đ Đăng tin 1 công việc Làm mới tin mỗi 2 tuần Tour tham quan văn phòng 360 độ Nhận tất cả CV ứng tuyển Tư vấn đăng tin hấp dẫn Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now
$15030 Days

Gói V.I.P

 • 1 Maximum Jobs in 30 Days
 • 30 days duration
 • 3.500.000đ Đăng tin 1 công việc Làm mới tin mỗi tuần Tour tham quan văn phòng 360 độ Nhận CV đã xác thực và chất lượng Tặng Voucher Co.op Mart 500.000 Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now
$45030 Days

Gói Không Giới Hạn

 • 90 Maximum Jobs in 30 Days
 • 30 days duration
 • 10.200.000đ Đăng tin không giới hạn công việc Không bảo hành tin đăng Tour tham quan văn phòng 360 độ Nhận tất cả CV ứng tuyển Tư vấn đăng tin hấp dẫn Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now
$905 Days

Supper Jobs

 • 125 Maximum Jobs in 5 Days
 • 30 days duration
 • 125 job posting 50 featured job Job displayed for 75 days Premium Support 27/7
Buy Now