Trưởng Bộ Phận Marketing

 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Quản Lí
 • Kinh Nghiệm 3 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing của các đơn vị và của Công ty
 • Phối hợp và thực hiện các chương trình marketing, quảng cáo, truyền thông, sự kiện của Công ty
 • Nghiên cứu, khảo sát thông tin thị trường và khách hàng
 • Phối hợp các đơn vị kinh doanh lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
 • Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu
 • Phối hợp với bộ phận R&D và các đơn vị kinh doanh quản trị và phát triển sản phẩm
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác
 • marketing
 • Tham gia, hỗ trợ công tác tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên trong phòng
 • Tham gia công tác lập kế hoạch hoạt động của bộ phận theo phân công của cấp trên
 • Trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ marketing cho nhân viên trong bộ phận
 • Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của cấp trên
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing chung của Công ty cũng như các chiến lược marketing của các đơn vị kinh doanh, quản lý sản phẩm marketing;
 • Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của bộ phận marketing, phân công nhiệm vụ và kiểm soát.
 • Lập và thực hiện chương trình truyền thông như: khuyến mại, quảng cáo, tài trợ…
 • Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sáchđược giao. Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động marketing
 • Phối hợp thực hiện các chương trình PR, sự kiện với đối tác thuê ngoài.
 • Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, phântích dữ liệu thiết lập báo cáo, tham gia và tham mưu cho ban giám đốc về chiến lược marketing, chiến lược phát triển.

Yêu cầu công viêc:

 •  Kinh nghiệm- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing; Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý
 •  Am hiểu về kiến thức chuyên môn marketing, chiến lược.
 •  Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động marketing, PR, tổ chức sự kiện
 •  Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing, thiết kế,
 •  Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email.
 •  Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 •  Kiểm tra, giám sát
 •  Tổ chức & Lập kế hoạch
 •  Phân tích & Tổng hợp
 •  Giải quyết vấn đề
 •  Làm việc nhóm
 •  Quản lý và huấn luyện nhân viên
 •  Trung thực, liêm chính