Telesales Operator

This job has been Expired
 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm Ít hơn 1 năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 •  Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để duy trì một danh sách liên lạc luôn được cập nhật khách hàng tiềm năng được tạo ra từ các hoạt động của Telesales/ Work closely with related departments to maintain an up-to-date contact list of potential customers generated from Telesales activities.
 • Chịu trách nhiệm về Telesales của các sản phẩm và dịch vụ của công ty/ Responsible for Telesales of company’s products and services.
 • Hỗ trợ phát triển các sản phẩm và quảng cáo hiệu quả nhất cho các phân khúc khách hàng khác nhau../ Assist to the development of most effective products and pitches for different customer segments, etc.
 • Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn khi họ yêu cầu/ Understand customers’ demands to consult them when required.
 • Ghi lại dữ liệu khách hàng và số liệu hiệu suất (vd: sản phẩm và dịch vụ được bán mỗi ngày) để phân tích hiệu suất và mục đích báo cáo/ Record customer data and productivity metrics (e.g., products & services sold per day) for productivity analysis and reporting purpose.
 • Ghi lại các ý tưởng, nhu cầu hoặc yêu cầu của khách hàng để hỗ trợ phân tích sâu hơn để nâng cao năng suất bán hàng hoặc phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp/ Record customer’s ideas, demands or inquiries to support for further analysis to improve sales performance or develop suitable products, services.
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ và bên ngoài, quy định và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ telesales/ Ensure to comply with internal & external policies, regulations & standard of telesales service delivery.
 • Đóng góp ý kiến cho Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại trong việc tiếp tục duy trì và cải tiến kịch bản cuộc gọi, năng suất và hiệu suất/ Contribute ideas for Telesales Team Leader in continuous maintenance & improvement of call scripts, performance and productivity.

Yêu Cầu Công Việc

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí telesales, ưu tiên trong ngành ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, tài chính tiêu dùng hoặc công ty viễn thông/ At least 01 years’ experience working in Telesales position, preferably in banking or financial institution, consumer finance or Telecom company.
 • Có kinh nghiệm quản lý/ Management experience.
 • Hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng là một lợi thế/ Understanding consumer finance product and service is a plus.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt/ Good communication skill.

 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng và bán hàng qua điện thoại/ Customer service and Telesales skill.
 • Kỹ năng điện thoại/ Telephoning skill.
 • Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ với giọng nói rõ ràng và ấn tượng/ Strong communication skill with clear & expressive voice.
 • Khả năng giải quyết với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau/ Ability to deal with different types of customers.
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt/ Good time management skill.
 • Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Ability to work as individual and also as team member.
 • Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt, khả năng làm việc dưới thời hạn thử thách. Adaptable, dynamic and flexible, able to work under challenging deadlines.
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office/ Proficiency in Microsoft Office software.
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế/ Can communicate in English is a plus.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị hoặc các lĩnh vực liên quan/ College/University Degree, major: Banking, Finance, Administration or relating area.