Marketing Supervisor

This job has been Expired
Full Time
  • Lương Cạnh tranh
  • Cấp Độ Quản Lí
  • Kinh Nghiệm 3 Năm
  • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
  • Phối hợp xây dựng chiến lược & Kế hoạch Marketing cho Bộ phận miền Nam.
  • Lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch branding nhằm tăng độ nhận diện, nhân thức thương hiệu
  • Quản lý, điều hành, đóng vai trò người lãnh đạo, kết nối, truyền cảm hứng trong bộ phận Marketing tại Bộ phận Miền Nam.
  • Định hướng, điều chỉnh các hoạt động quảng cáo, truyền thông, digital marketing
  • Phối hợp với Phòng Kinh doanh tổ chức thực hiện các chương trình Trade Marketing, chăm sóc khách hàng,
  • Chịu trách nhiệm về các hoạt động: Event, BTL, Trade, Branding tại Miền Nam.
  • Phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động PR, Digital Marketing…tại Miền Nam.

Yêu Cầu Công Việc

  • Có 2 năm kinh nghiệm về Marketing. Trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý hoặc Leader
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng phân tích & đánh giá
  • Hợp tác
  • Trung thực
  • Chủ động sáng tạo