Marketing Executive

This job has been Expired
 • Lương 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm Ít hơn 1 năm
 • Bằng Cấp Cao Đẳng
Mô Tả Công Việc
 • Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động chiến lược và kế hoạch PR & Marketing, các hoạt động truyền thông, các sự kiện & dịch vụ khách hàng của các nhãn một cách hiệu quả để đảm bảo đạt được doanh thu bán hàng.
 • Duy trì mối liên hệ với phóng viên nhà báo:
 •  Cập nhật với đối tác truyền thông về bộ sưu tập và sự xuất hiện các sản phẩm thời trang mới của các nhãn hàng được phân công.
 •  Gửi thông cáo báo chí và các thông tin khác của các nhãn hàng đến đối tác truyền thông
 •  Cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đối tác truyền thông một cách kịp thời
 •  Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà báo và các ấn phẩm, tạp chí
 • Quản lý ngân sách của các hoạt động PR & Marketing.
 • Chuẩn bị kế hoạch truyền thông hàng năm cho toàn bộ các nhãn hàng được phân công.
 • Soạn thảo lời quảng cáo & dịch thuật tất cả các tài liệu PR & Marketing được cung cấp bởi Giám Đốc của các nhãn.
 • Đề xuất các chiến dịch và hoạt động Marketing đển Brand Manager / Operation Manager.
 • Thực hiện các hoạt động Marketing theo hướng dẫn của Brand Manager và / hoặc Giám Đốc nhãn hàng.
 • Phối hợp với các đối tác kinh doanh tiềm năng phục vụ cho các hoạt động hợp tác tiếp thị.
 • Chuẩn bị và thực hiện các sự kiện mở, các chương trình kích hoạt và sáng kiến tiếp thị khác cho các nhãn hàng được phân công.
 • Chuẩn bị các hoạt động marketing thông qua các phương tiện truyền thông – Digital marketing (SMS, EDM, banner web) theo yêu cầu của nhãn hàng, đảm bảo đạt được các phê chuẩn cần thiết và các yêu cầu được gửi đúng hạn.
 • Đề ra, phát triển và tiến hành thực hiện chiến lược PR và marketing/ kế hoạch khuyến mãi / chiến thuật chiến dịch cho tất cả các nhãn hàng dựa trên ngân sách, nhằm để:
 •  Đáp ứng các mục tiêu kinh doanh / doanh thu bán hàng.
 •  Duy trì và nâng cao danh tiếng / hình ảnh của Công ty.
 •  Đảm bảo sự thành công của sản phẩm mới / nhãn hàng.
 •  Thu hút khách hàng.
 • Hợp tác với các đối tác kinh doanh khác cho các hoạt động hợp tác tiếp thị.
 • Thực hiện báo cáo và phân tích sự phản hồi của tất cả các dự án PR và marketing.
 • Thực hiện Hướng dẫn Nhãn hiệu và sáng kiến của các thương hiệu.
 • Phối hợp chặt chẽ với Quản lý nhãn hàng cho các hoạt động của cửa hàng.
 • Gíam sát các phương tiện truyền thông và tiếp thị của các nhãn hàng, thực hiện báo cáo hàng tháng / hàng năm về hoạt động truyền thông, phân tích thông tin phản hồi cho tất cả các dự án marketing
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.