Marketing Executive

This job has been Expired
Full Time
 • Ngày Đăng Tuyển: 20/10/2017
 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 •  Triển khai, thực thi đầy đủ và báo cáo hiệu quả các chương trình MKT (chương trình theo hệ thống) của hệ thống và chương trình khai trương tại các nhà hàng trực thuộc SBU.
 •  Đề xuất và triển khai các chương trình LSM trực thuộc SBU phụ trácH.
 •  Đảm bảo chất lượng POSM sản xuất và thi công, đúng quy cách và thời gian yêu cầu
 •  Thu mua các vật dụng MKT được yêu cầu
 •  Nghiên cứu thị trường, hành vi tiêu dùng của khách hàng và có những đề xuất phù hợp
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc MKT được giao: Đề xuất, đề nghị thanh toán, hợp đồng, memo, xin phép khuyến mãi…
 •  Tìm kiếm các đối tác liên kết, hợp tác về sales & MKT tại địa điểm kinh doanh.
 •  Có trách nhiệm liên hệ và đầu mối contact đối với các cơ quan báo chí, influencer, freelancer tại địa phương phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoạc các chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 1-2 năm
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Tiếng Anh khá.