Marketing Director

This job has been Expired
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing, quản lý sản phẩm và truyền thông của Công ty.
 • Lập và thực hiện chương trình truyền thông như: khuyến mại, quảng cáo, tài trợ…
 • Thiết lập ngân sách Marketing, lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động Marketing.
 • Thực hiện/Phối hợp thực hiện các chương trình PR, event tại Công ty hoặc với đối tác thuê ngoài.
 • Thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích dữ liệu thiết lập báo cáo trình Ban giám đốc, ….
 • Nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ.
 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng trong hoạt động tiếp thị
 • Kết hợp với Bộ phận Kinh doanh xác định các yêu cầu của Khách hàng và xây dựng chương trình Marketing phù hợp đáp ứng các yêu cầu này
 • Đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đồng thời hỗ trợ bán hàng.

Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
 • Có khả năng set up, xây dựng và phát triển bộ máy
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu thị, khách sạn
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing và quản lý nhãn hiệu.
 • Chủ động, sáng tạo trong công việc