Giám Sát Bán Hàng

This job has been Expired
 • Lương 14,000,000 - 18,000,000 VND
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 3 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Quản lý, giám sát, thực hiện công việc bán hàng tại khu vực phụ trách
 • Quản lý hoạt động bán hàng của Nhà Phân Phối tại khu vực được giao
 • Quản lý và giám sát đội ngũ bán hàng
 • Quản lý, triển khai, tổng kết các chương trình hỗ trợ bán hàng
 • Hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu bán hàng do công ty đề ra
 • Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
 • Giải quyết các khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự thoả mãn cho khách hàng
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ
 • Hỗ trợ nhân viên tìm kiếm khách hàng mới
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bán hàng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
 • Báo cáo trực tiếp với Giám Đốc Kinh doanh vùng (ASM)

Requirements

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Giám Sát Bán Hàng
 • Base ở Bình Phước
 • Kỹ năng giám sát nhân viên
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên
 • Kỹ năng hoạch định công việc
 • Kỹ năng làm việc đồng đội