Brand Manager

This job has been Expired
Full Time
 • Lương 20,000,000 - 40,000,000 VND
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 •  Quản lý và phát triển nhãn hàng được phân công theo mục tiêu của công ty.
 •  Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị nhãn hàng
 • Duy trì sức mạnh nhãn hiệu
 •  Nghiên cứu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.
 • Phát triển, cải tiến các quy trình và hệ thống trong nhãn hàng.
 • Hỗ trợ Giám đốc Tiếp Thị Ngành Hàng thiết lập kế hoạch tiếp thị năm cho nhãn hàng phụ trách.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch Tiếp thị cho các sản phẩm được phân công.
 • Lên kế hoạch chiến lược truyền thông các sản phẩm.
 • Đề nghị, phát triển và quản lý chương trình Tiếp thị đã được duyệt của các sản phẩm được phân công
 • Đề nghị, phát triển và thực hiện kế hoạch hành động đã được duyệt để truyền đạt cam kết và giá trị của nhóm nhãn hàng đến người tiêu thụ
 • Đề xuất chiến lược giá cho các nhãn hiệu.
 • Đề nghị, phát triển và thực hiện kế hoạch khuyến mãi để xây dựng mối liên kết với người tiêu dùng
 • Đề nghị phát triển các mùi mới / bao bì mới, và làm việc thật sát với các nhà cung ứng, đại lý.
 • Theo dõi và cập nhật sự phát triển của các sản phẩm được phân công (thế mạnh của ngành hàng, doanh số bán, thị phầm) và đề nghị các chương trình tiếp thị phù hợp.
 • Đề nghị, phát triển và thực hiện chiến thuật để gia tăng số lượng bán theo định kỳ và theo miền.
 • Theo dõi và đảm bảo ngân sách phát triển tiếp thị trường được sử dụng hiệu quả.
 • Chủ động phát triển sáng tạo các ý tưởng cho các phương tiện truyền thông & nghiên cứu các nội dung quảng cáo để hướng dẫn cho các công ty quảng cáo.
 • Làm việc và theo dõi các công ty quảng cáo để phát triển chương trình quảng cáo truyền hình tiện giao thông truyền hình, các bao bì, các vật phẩm quảng cáo, các phương tiện giao thông quảng cáo tương ứng với việc tuyên truyền sản phẩm.
 • Phối hợp và hướng dẫn các đối tác bên trong và bên ngoài để đảm bảo các kế hoạch hoàn thành thật tốt.
 • Phối hợp với trưởng phòng Hỗ trợ Tiếp thị Thương mại để dự báo bán hàng và các phương tiện giao thông quảng cáo cho các kênh.
 • Phối hợp với các Phòng ban chức năng cho các kế hoạch liên quan.
 • Tổng hợp và phân tích thông tin về thị trường, đối thủ, ngành hàng, các hoạt động chiến lược của đối thủ cạnh tranh, sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.
 • Theo dõi, thăm viếng thị trường và phân tích các phản hồi của khách hàng, người tiêu thụ và đề nghị các biện pháp.
 • Xây dựng nhân viên làm việc chung thật tốt.
 • Đánh giá nhân viên cấp dưới theo quy định hàng năm và khi cần thiết.
 • Giám sát Marketing Executive / Nhân viên thực tập Tiếp thị để làm báo cáo các nhân viên này hoàn thành tốt các trách nhiệm của họ.
 • Hỗ trợ nhân viên cấp dưới để họ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phâm công.
 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên cấp dưới để các nhân viên này phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực trong điều kiện tốt nhất.
 • Lên kế hoạch & đề nghị các lãnh vực đào tạo cho nhân viên cấp dưới phát triển năng lực tương ứng với hướng phát triển nghề nghiệp.

Requirements

 • Trình độ: Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing
 • Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm Marketing trong ngành hàng FMCG với ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Brand Manager.
 • Ngoại ngữ: Bằng C Anh văn.
 • Vi tính: Thông thạo tin học văn phòng
 • Khác:  Giao tiếp, thương lượng tốt, hiểu biết về người tiêu dùng, hiểu biết về chuyên môn truyền thông và nghiên cứu thị trường.