Brand Manager

 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Quản Lí
 • Kinh Nghiệm 5 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Quản lý toàn bộ danh mục các sản phẩm Kềm do Công ty sản xuất, hợp tác, nhập khẩu.
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng Marketing trong việc hoạch định các chiến lược tiếp thị, chiến lược thương hiệu, ngân sách tiếp thị cho các sản phẩm Kềm tại thị trường nội địa theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
 • Xây dựng, quản lý ngân sách sử dụng hàng năm.
 • Xây dựng công cụ quản lý,kiểm tra, kiểm soát và báo cáo đánh giá kết quả các chương trình – kế hoạch tiếp thị

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành QTKD, Marketing… Có kiến thức sâu rộng về marketing, thương hiệu, bán hàng.
 • Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí quản lý nhãn hàng/ Trợ lý nhãn hàng
 • Có khả năng Quản lý, Giao tiếp, Hoạch định và tổ chức công việc, Kiểm tra và giám sát công việc.
 • Chấp nhận công tác dài ngày, công tác nước ngoài