Audience Insight Executive (HCMC)

 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Tập trung thực hiện báo cáo theo đề xuất về Customer Insight và Customer Research.
 • Khả năng sử dụng dữ liệu để thu thập thông tin chi tiết.
 • Phân tích dữ liệu số, cung cấp thông tin chi tiết, phân tích và khuyến nghị cho các bên liên quan góp phần nâng cao nhận thức chung về hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái
 • Kể câu chuyện về những người dùng hệ sinh thái Adtima phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng
 • Bán ý tưởng thông qua của dữ liệu và người dùng.
 • Làm việc cùng với Planning, Analyst và Creative Team để tạo ra các chiến dịch Marketing thu hút.
 • Tiếp xúc và liên lạc với khách hàng để đàm phán về các dự án nghiên cứu
 • Chuẩn bị tóm tắt và tiến hành nghiên cứu để nâng cao Brand Awareness.
 • Lập kế hoạch hoặc đề xuất và trình bày cho khách hàng hoặc quản lý cấp cao
 • Viết và quản lý phân phối các bảng research và survey.
 • Tập trung thực hiện khảo sát Focus Group.
 • Tiến hành nghiên cứu ethnographic research (quan sát người trong nhà và các môi trường khác)
 • Tiến hành các cuộc điều tra định tính hoặc định lượng, có thể bao gồm các cuộc đánh giá tại hiện trường, cuộc phỏng vấn hoặc tập trung

Yêu cầu công việc

 •  Bằng cử nhân Kinh doanh hoặc các lĩnh vực có liên quan
 •  Có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm về quảng cáo số
 •  Có kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường trực tuyến trước đây là một lợi thế
 •  Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 •  Thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm, năng động và hiệu quả của đội ngũ nhân viên