Trưởng Phòng Kinh Doanh

Full Time
 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về hoạt động và hiệu quả của Phòng Kinh doanh – Marketing.
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh dịch vụ của Công ty (hoàn thành trong 2 tháng thử việc);
 • Khảo sát, nghiên cứu để có báo cáo về toàn bộ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng (hoàn thành trong 2 tháng thử việc).
 • Tham mưu và xây dựng các giải pháp ngắn hạn nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh và marketing (hoàn thành trong 2 tháng thử việc);
 • Xây dựng định hướng marketing và kế hoạch marketing hàng năm.
 • Tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing của Công ty cũng như quản lý, giám sát, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các cửa hàng.
 • Tư vấn cho Phòng Nhân sự trong công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng nhằm đảm bảo chất lượng nhân sự phục vụ tại các cửa hàng.
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự trong công tác đào tạo quản lý cửa hàng nhằm xây dựng sự đồng bộ, thống nhất về cách thức điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ và thúc đẩy doanh thu.
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng kinh doanh của Phòng KD – Marketing.
 • Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận để thực hiện cũng như báo cáo định kỳ các hoạt động cho BGĐ.
 • Quản lý, điều hành và giám sát chung công việc của nhân viên thuộc phòng Kinh doanh – Marketing.
 • Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Công ty.

Yêu cầu công việc:

 •  Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
 •  Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến;
 •  Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc;
 •  Hoạt bát, có tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và mong muốn phát triển thu nhập xứng đáng với năng lực làm việc;
 •  Đạo đức tốt, kỷ luật tốt.