Sales Admin

Full Time
 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
Mô Tả Công Việc
 • Quản lý, phân loại và bổ sung các dữ liệu thông tin khách hàng, đối tác
 • Liên lạc với khách hàng có nhu cầu về sản phẩm và gửi tài liệu
 • Chuyển danh sách khách hàng có nhu cầu tới đội sales
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho các họp cuộc gặp gỡ khách hàng
 • Theo dõi tiến độ thanh toán của các Hợp đồng thuộc phòng
 • Hỗ trợ các công việc liên lạc với các phòng ban/ dự án/ bộ phận khác trong nội bộ công ty
 • Thu thập báo cáo tuần, tháng của phòng
 • Viết biên bản họp trong các cuộc họp nội bộ của phòng
 • Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc:

 • Tiếng Anh: tối thiểu TOEIC 650 hoặc chứng chỉ tương đương
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
 • Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng tiếp thu và thực thi tốt.
 • Quan tâm đến chi tiết và theo đuổi công việc đến khi hoàn tất.
 • Có chí cầu tiến và đam mê học hỏi về giải pháp CNTT cho phân phối và bán hàng,
  sẽ được cất nhắc lên các vị trí cao hơn.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office, làm slide powerpoint trình
  chiếu tốt.