Marketing Online

Full Time
 • Lương Cạnh tranh
 • Cấp Độ Nhân Viên
 • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
 • Bằng Cấp Đại Học
 • Nhóm Ngành Bảo Hiểm
Mô Tả Công Việc
 •  Xây dựng kế hoạch Marketing Online theo kinh phí phân bổ ( Quảng cáo tìm kiếm
  google, Seo, Sem …), Social media ( Facebook, Blog, Youtube, diễn đàn …), quảng cáo
  SMS, Email Marketing…)
 •  Quản trị các kênh online ( Website, Chạy quảng cáo, Facebook, Google Adword,
  Google Display, Email + SMS)
 •  Phát triển hệ thống đại lý trực tuyến
 •  Hỗ trợ hoạt động bán hàng online
 •  Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên Internet

Yêu cầu công việc:

 •  Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương.
 •  Am hiểu về Digital Marketing, Website, mạng xã hội, các hình thức quảng cáo trực
  tuyến.
 •  Kỹ năng triển khai các chiến dịch và chiến thuật quảng cáo FB, Google, Email
  Marketing.