Jobs Packages - MarketingViec.com

Jobs Packages

Plans that grow with your business

MarketingViec's clients have the capacity to look over five appealing, Use based arrangements. Charging is month to month (ahead of time) and clients have the capacity to change arrangements to fit their changing business and utilization needs.

Gói Cơ Bản

$130.0030 Days
 • 3.000.000đ
 • Đăng tin 1 công việc
 • Làm mới tin mỗi 2 tuần
 • Tour tham quan văn phòng 360 độ
 • Nhận tất cả CV ứng tuyển
 • Tư vấn đăng tin hấp dẫn
 • Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now

Gói V.I.P

$150.0030 Days
 • 3.500.000đ
 • Đăng tin 1 công việc
 • Làm mới tin mỗi tuần
 • Tour tham quan văn phòng 360 độ
 • Nhận CV đã xác thực và chất lượng
 • Tặng Voucher Co.op Mart 500.000
 • Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now

Gói Không Giới Hạn

$450.0030 Days
 • 10.200.000đ
 • Đăng tin không giới hạn công việc
 • Không bảo hành tin đăng
 • Tour tham quan văn phòng 360 độ
 • Nhận tất cả CV ứng tuyển
 • Tư vấn đăng tin hấp dẫn
 • Giảm 10% tin thứ hai
Buy Now

Supper Jobs

$90.005 Days
 • 125 job posting
 • 50 featured job
 • Job displayed for 75 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now
 • 45000CV RECIEVED
 • 50000JOBS CREATED
 • 65000CANDIDATES
 • 35000USER PROFILES