• Shortlist

  Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính

  Posted: 1 week ago FEATURED
  • Lương 12,000,000
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm 2 Năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng

  Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Tư vấn kế hoạch tài chính cho khách hàng một cách chuyên nghiệp Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng...

 • Shortlist

  Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

  Posted: 1 month ago FEATURED
  • Lương 15,000,000
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm 3 Năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành Agency

  Chủ động tìm kiếm khách hàng, đề xuất các phương án kinh doanh Tham gia các chương trình, diễn đàn, câu lạc bộ để tạo dựng hình ảnh công ty...

 • Shortlist

  Nhân Viên Kinh Doanh

  Posted: 1 month ago FEATURED
  • Lương 10,000,000
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm Ít hơn 1 năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành Agency

  Tư vấn và bán sản phẩm/ dịch vụ của Công Ty Phối hợp với các đơn vị liên quan sau bán hàng trong việc báo gia hạn và hỗ trợ...

 • Shortlist

  Digital Marketing

  Posted: 2 months ago FEATURED
  • Lương 8.000.000 - 15000.000
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm 2 Năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành Agency

  Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media: Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên trên các phương tiện...

 • Shortlist

  Nhân Viên Kinh Doanh

  Posted: 3 months ago FEATURED
  • Lương Thoả thuận
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành Agency

  Cung cấp dịch vụ của MarketingViec cho khách hàng doanh nghiệp qua điện thoại Phát triển doanh số bằng cách tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về sản phầm...

 • Shortlist

  Marketing Manager

  Posted: 4 months ago FEATURED
  • Lương Cạnh tranh
  • Cấp Độ Quản Lí
  • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
  • Bằng Cấp Đại Học

  Thiết lập ngân sách Marketing, lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động Marketing. Phối hợp với Ban Giám đốc, bộ phận kinh doanh...

 • Shortlist

  Graphic Designer

  Posted: 3 months ago
  • Lương 400 - 650 USD
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
  • Bằng Cấp Đại Học
  • Nhóm Ngành Tài Chính

  Receiving a brief/content, create productions regarding to VideoClips, Visual as our plan. Strong attention to eye catching design, fast editing but still ensure the accurate and high-quality work; Strong creatively...

 • Shortlist

  Supervisior Marketing

  Posted: 2 months ago
  • Lương 9,000,000 -12,000,000 VNĐ
  • Cấp Độ Quản Lí
  • Kinh Nghiệm 2 Năm
  • Bằng Cấp Đại Học
  • Nhóm Ngành Agency

   Hoạch định chiến lược Marketing của Công Ty.  Giám sát hoạt động bộ phận Marketing  Phụ trách các mảng online, offline  Lê kế hoạch về các chương trình khuyến mãi....

 • Shortlist

  Nhân Viên Marketing

  Posted: 2 months ago
  • Lương 7000000
  • Cấp Độ Nhân Viên
  • Kinh Nghiệm Ít hơn 1 năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành FMCG

  Pro, viết Content Marketing, lên kế hoạch content Khả năng sáng tạo, viết lách, biết cách tìm kiếm thông tin và xây dựng nội bộ Đo lường hiệu quả của...

 • Shortlist

  Nhân Viên Kinh Doanh, Tổ chức sự Kiện Tại Rạp Phim

  Posted: 2 months ago
  • Lương 6,000,000 - 12,000,000 VN
  • Cấp Độ Khác
  • Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm
  • Bằng Cấp Cao Đẳng
  • Nhóm Ngành Agency

   Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng mục tiêu: khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ quảng cáo tại rạp như TVC Preshow, Thuê rạp, bán...