Customer và Consumer: Đâu Là Sự Khác Nhau?

customers
0

Có thể nói, trong quá trình học và làm Marketing, chắc hẳn chúng ta cũng đã bắt gặp một số thuật ngữ khá là bối rối. Rất nhiều người đã mặc định cho rằng customer (khách hàng) và consumer (người tiêu dùng) là một. Nhưng theo những định nghĩa của một người làm Marketing thì hai thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau.

Theo một cách định nghĩa đơn giản thì consumer (người tiêu dùng) là người sẽ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, còn customer (khách hàng) là người sẽ mua sản phẩm của bạn bằng cách trả tiền cho người bán.

Sự khác nhau giữa Customer và Consumer 

Customer là người muốn thỏa lấp nhu cầu của họ bằng cách mua sản phẩm. Customer sau khi mua hàng cũng có thể trở thành Consumer. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì Customer không phải là Consumer. Lấy ví dụ như trường hợp phụ huynh muốn mua một sản phẩm gì đó cho con của họ, trong trường hợp này thì phụ huynh sẽ là customer còn những đứa con sẽ là consumer. Hy vọng là với ví dụ đơn giản này, bạn có thể hình dung ra được sự khác nhau giữa consumer và customer.

Một cá nhân hay một công ty khi mua sản phẩm để bán lại thì cũng được gọi là khách hàng của sản phẩm đó nhưng những khách hàng này sẽ được gọi là trade customer – khách hàng thương mại và người cuối cùng mua lại sản phẩm đó sẽ được gọi là khách hàng cuối cùng.

Đọc thêm: Lựa chọn của Marketer: Paid hay Organic Marketing

Trong Marketing, mỗi hoạt động đều được thực hiện dựa trên nghiên cứu về hành vi của khách hàng và và với lí do đó mà khách hàng được xem là mối quan tâm chính của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh. Nếu một doanh nghiệp có thể làm hài lòng khách hàng thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ tiến xa rất nhanh chóng.

Quang Nguyễn (Theo Marketing Mind)

Related Blogs

Leave us a comment