Candidate Simple Grid View

Interview: 10 questions that won't get you the job Find the sweet spot between your passion and job

 • Digital Marketing, Marketing, Telesales
 • Marketing $ 15.000.000VND

  cherryhuynh0510

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Branding, Business Development, Chuyên Viên Kinh Doanh, Content Executive, Digital Marketing, Marketing, Media, Quan Hệ Công Chúng, Quảng Cáo - Truyền Thông, Retail, Sales Admin, Sự Kiện, Telesales, Thiết Kế, Vị Trí Quản Lý
 • Digital Marketing, Marketing
 • Chuyên Viên Kinh Doanh, Digital Marketing, Marketing, Quảng Cáo - Truyền Thông, Telesales
 • Chuyên Viên Kinh Doanh
 • Branding
 • Digital Marketing, Marketing
 • Vị Trí Quản Lý
 • Marketing
 • Marketing