Candidate Simple Grid View

Interview: 10 questions that won't get you the job Find the sweet spot between your passion and job

 • Chuyên Viên Kinh Doanh, Digital Marketing, Marketing
 • Sales Admin
 • Marketing

  duyennguyen

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Quan Hệ Công Chúng, Quảng Cáo - Truyền Thông, Vị Trí Quản Lý $ 6000000

  Phan Anh Thư

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Content Executive $ 8000000

  nhiai

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Marketing
 • Digital Marketing
 • Digital Marketing
 • Branding, Business Development, Content Executive, Digital Marketing, Marketing
 • Marketing, Quảng Cáo - Truyền Thông $ 20,000,000VNĐ

  Hứa Trâm Anh

  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Marketing
 • Marketing, Media, Quan Hệ Công Chúng, Quảng Cáo - Truyền Thông, Sự Kiện