Abandoned Cart Emails – Email Về Giỏ Hàng Bị Bỏ Quên

abandoned cart email
0

Abandoned Cart Emails là gì?

Abandoned Cart Emails – Email giỏ hàng bị bỏ quên là thuật ngữ thương mại điện tử được sử dụng để mô tả email nhắc nhở tự động được gửi tới khách hàng thoát khỏi trang web sau khi thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng không thể kiểm tra.

Tại sao Abandoned Cart Emails lại quan trọng?

Abandoned Cart Emails là một kỹ thuật tối ưu hóa chuyển đổi được chấp nhận rộng rãi và hiệu quả cao được sử dụng để phục hồi doanh số bị mất. Có đến 75% người mua đã hết hạn có ý định quay lại và hoàn tất giao dịch mua, vì vậy, điều quan trọng là phải nắm bắt được khách hàng trong trạng thái mua hàng bằng cách đưa ra những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về mục đích ban đầu của họ. Một loạt các email về giỏ hàng bị bỏ rơi tự động đảm bảo rằng cửa hàng trực tuyến của bạn không bị lãng quên và tận dụng thị hiếu khách hàng. Trung bình, các email giỏ hàng bị bỏ rơi đạt được tỷ lệ chuyển đổi 4.64%, so với tỷ lệ chỉ 0,17% của bản tin quảng cáo.

Khi nào bạn nên gửi Abandoned Cart Emails?

Trên tiêu chuẩn thực tế là gửi 2-3 email sau khi việc bỏ giỏ hàng xảy ra để thử và rút lại một số người mua hàng đã hết hạn. Email đầu tiên sẽ xuất hiện ngay lập tức sau khi bỏ giỏ hàng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các email được gửi trong vòng 20 phút đầu tiên từ bỏ giỏ hàng, trung bình, được hưởng 5,2% tỷ lệ cuộc hội thoại, trong khi email được gửi trong vòng một giờ đầu tiên đạt được tỷ lệ chuyển đổi 4,5%. Chúng tôi khuyên bạn nên chạy một vài bài test A/B để xác định thời gian hiệu quả nhất cho các sản phẩm và khách hàng cụ thể của bạn.

Khuyến khích gửi email thứ hai 1-3 ngày sau khi một giỏ hàng đã bị bỏ rơi, và email thứ ba từ 4-7 ngày sau khi giỏ hàng đã bị bỏ rơi. Trọng tâm chính của email thứ ba nên nhắc nhở khách hàng rằng giỏ hàng của họ sẽ không được lưu và có khả năng bạn sẽ hết hàng. Mã phiếu giảm giá là một trong những ưu đãi phổ biến nhất được sử dụng trong email giỏ hàng bị bỏ rơi cuối cùng là nỗ lực cuối cùng để làm cho khách hàng thực hiện hành động ngay lập tức.

Đọc thêm: 10 quy luật của Marketing mạng xã hội

Bạn có thể sử dụng công cụ nào để gửi email giỏ hàng bị bỏ rơi?

Có rất nhiều công cụ tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để gửi email giỏ hàng bị bỏ rơi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Jilt, Abandon App và Abandon Aid, nếu bạn đang sử dụng Shopify hoặc Rejoiner và Cart Rescuer, nếu bạn đang sử dụng một nền tảng khác.

HT  (Theo oberlo)

Related Blogs

Leave us a comment